The St. Regis OSAKA/Public space

Hospitality spaces2010

The St. Regis OSAKA/Public space

Hospitality spaces2010

Artist Takako Azami, Miwa Ikemoto, Tomokazu Ishizaki, Soutaro Ide, Hirokazu Ide, Sachi Imamura, Koutaro Isobe, Hiroko Ohsugi, Makoto Ohfuna, Tomozou Ono, Yuka Kimura, Masatake Kouzaki, Tomoyuki Koube, Syunsuke Kobayashi, Yuji Sakai, Youko Sano, Chiyoko Sugawara, Takehiko Sugawara, Yoshiyasu Zenitani, Kaori Tanaka, Norihito Tuchiya, Masumi Nakaoka, Akira Nagasawa, Takeharu Nakabayashi, Takuo Nakamura, Makoto Nishikawa, Nobuo Hashiba, Kanako Higashibata, Yui Higashibata, Naoki Hikosaka, Fumie Hiratai, Shihoko Fukumoto, Kishin Funada, Kousai Hori, Tsubasa Matsuura, Shigehito Matsuda, Syuhei Matsuyama, Toshiya Motai, Akitomo Yagi, Rie Yamada, etc.
Hospitality spacesOther Works

More

About our service

From large-scale monumental art for urban and rural development to small art for a living room in the private house, we respond to your various needs on space creation with arts.

More

Service Flow

From early stage of space planning at the client’s side to after sales maintenance, we provide comprehensive advice and related services.

More

ART FRONT GALLERY

Hillside Terrace A, 29-18 Sarugaku-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0033

Phone 81-(0)3-3476-4869Fax : 81-(0)3-3476-1765

© ART FRONT GALLERY all rights reserved